Пропустити доступні курси

Доступні курси

Лідер - Топ-менеджер. Інструменти лідера.

Інструменти публічного виступу. Створення презентації. Виступ на публіці.

Підготовка до переговорів. Постановка цілей. Стратегія переговорів. Техніки ведення переговорів. Досягнення результатів.

Класифікація ринку. Розрахунок точки рівноваги. Визначення факторів, що впливають на рівновагу. Цінова еластичність. Ціна грошей. Взаємозвязок економіки та бізнесу. Цілі підприємнцької діяльності.

Розрахунок витрат. Розрахунок точки беззбитковості. Планування фінансових результатів. 

Бухгалтерський облік на підприємстві, необхідна документація. Оптимальна форма підприємства. Система оподаткування в Україні. Розрахунок ключових податків та порядок їх сплати. Податкова оптимізація

Бюджет підприємства. Форми звітності. Планування бюджету та контроль виконання.

Побудова оргструктури. Зони відповідальності. Правила прийняття рішень. Створення процесної організації.

Місія. Бачення. Аналіз зовнішнього, внутрішнього середовища. Стратегічні цілі. Стратегічни план. Диверсифікація

Цілі проекту. Етапи проекту. Ресурси проекту. Контроль проходження. Оцінка результатів.

Визначення продукту. Комплекс маркетингу.   КФУ продукту.  Позиціонування  Оцінка ринку.   Визначення цільової аудиторії. Цінність продукту. 

Стратегічний маркетинг – вид маркетингової діяльності, спрямованої на визначення адекватної умовам господарювання маркетингової стратегії підприємства.
Бренд-менеджмент - застосування маркетингових технологій до конкретного продукту, продуктової лінійки чи бренду. Брендинг передбачає створення системи цінностей відносно конкретного продукту, продуктової лінійки чи бренду.

Суть процесного управління. Логіка побудови бізнес-процесів. Опис бізнес-процесів. Аналіз та оптимізація.

Побудова системи управління якістю. Вдосконалення процесів управління якістю.

Розрахунок інвестиційних показників. Визначення привабливості інвестиційного процесу. Оцінка ризиків. Бізнес план.

Формування корпоративної культури

На сьогоднішній день саме від керуючого супермаркетом на 98% залежить ефективність роботи торгової точки. При цьому строгих критеріїв відбору або єдиного переліку функціональних обов'язків для роботи на даній посаді в даний час немає, як і в будь-який інший сфері, тут величезну роль відіграє людський фактор і політика компанії в цілому. 

   Серед основних обов'язків керуючого супермаркетом:
• управляти персоналом;
• бути представником компанії ;
• працювати з товаром ;
• працювати з інформацією.

    Таким чином , керуючий супермаркету повинен володіти відповідними навичками і знаннями, серед яких корисні знання в галузі маркетингу, мерчандайзингу, менеджменту, управління продажами та управління персоналом. Саме завдяки сукупним знанням і певним практичним навичкам і досягається найбільший ефект від роботи керівника, що виражається в процвітанні торгової точки.

    Програма «Академія директора торгового закладу» - це спеціалізована та практично-орієнтована програма, яка системно та послідовно надасть слухачам вміння та навички, що необхідні для ефективного управління сучасним торговим закладом.