Пропустити доступні курси

Доступні курси

Лідер - Топ-менеджер. Інструменти лідера.

Формування корпоративної культури

Інструменти публічного виступу. Створення презентації. Виступ на публіці.

Підготовка до переговорів. Постановка цілей. Стратегія переговорів. Техніки ведення переговорів. Досягнення результатів.

Класифікація ринку. Розрахунок точки рівноваги. Визначення факторів, що впливають на рівновагу. Цінова еластичність. Ціна грошей. Взаємозвязок економіки та бізнесу. Цілі підприємнцької діяльності.

Розрахунок витрат. Розрахунок точки беззбитковості. Планування фінансових результатів. 

Бухгалтерський облік на підприємстві, необхідна документація. Оптимальна форма підприємства. Система оподаткування в Україні. Розрахунок ключових податків та порядок їх сплати. Податкова оптимізація

Бюджет підприємства. Форми звітності. Планування бюджету та контроль виконання.

Побудова оргструктури. Зони відповідальності. Правила прийняття рішень. Створення процесної організації.

Місія. Бачення. Аналіз зовнішнього, внутрішнього середовища. Стратегічні цілі. Стратегічни план. Диверсифікація

Цілі проекту. Етапи проекту. Ресурси проекту. Контроль проходження. Оцінка результатів.

Визначення продукту. Комплекс маркетингу.   КФУ продукту.  Позиціонування  Оцінка ринку.   Визначення цільової аудиторії. Цінність продукту. 

Стратегічний маркетинг – вид маркетингової діяльності, спрямованої на визначення адекватної умовам господарювання маркетингової стратегії підприємства.
Бренд-менеджмент - застосування маркетингових технологій до конкретного продукту, продуктової лінійки чи бренду. Брендинг передбачає створення системи цінностей відносно конкретного продукту, продуктової лінійки чи бренду.

Суть процесного управління. Логіка побудови бізнес-процесів. Опис бізнес-процесів. Аналіз та оптимізація.

Побудова системи управління якістю. Вдосконалення процесів управління якістю.

Розрахунок інвестиційних показників. Визначення привабливості інвестиційного процесу. Оцінка ризиків. Бізнес план.